life-sciences

Türk çevre mevzuatı, idare hukuku, özel hukuk ve ceza hukukunun bir bileşiminden oluşmaktadır. Bu alanın, içinde kendi yasal zorluk ve tehditlerini barındıran karmaşık bir yapısı vardır. Ayrıca, Türkiye’deki kamu güvenliği ve sağlık alanlarındaki kontrolü artırma eğilimi, pratikte ticari yaşamın talepleriyle çatışmaktadır. Şirketler için potansiyel değişimlerin çok fazla olduğu böyle bir ortamda, disiplinlerarası hukuki bir yaklaşımla önceden hukuki danışmanlık almak son derece önemlidir.

Çevreye ilişkin her türlü konuda danışmanlık yapmakta ve müvekkillerimize her türlü ticari işlem ve ulusal ve uluslararası mevzuata uygunluk konusunda destek olmaktayız.

Çevre hukukuna ilişkin olarak aşağıdakiler ile sınırlı olmaksızın hizmet sunduğumuz alanlar:

  • Atık yönetimi, atıkların bertaraf edilmesi, atık ithalatı/ihracatı
  • Üretim tesisi kurulması ve mevzuata uygunluk
  • Kimyasallar, belgeleme ve kayıt
  • ÇED Raporlarının hukuki değerlendirmeleri ve doğan uyuşmazlıkların çözümü

İletişim