life-sciences

Gayrimenkul & İnşaat sektörleri uzun yıllardır Türk ekonomisinin lokomotifi görevi görmekte, bu sebeple de sektör ile ilgili herkes için isabetli ve yerinde hukuki hizmetleri gerektirmektedir. Sektör deneyimimiz sektörün yasal ve düzenleyici unsurlarının uygulamaları ve temelleri hakkında derin bilgi birikimi sağlamaktadır. Gayrimenkul & İnşaat sektörlerinde sağladığımız hizmetler ticari, endüstriyel ve yerleşim bölgeleri hakkındaki yasal işlemler, kentsel dönüşüm ve inşaata dair tüm taraf ilişkilerini kapsamaktadır. Sözleşmeler, yüklenici uyuşmazlıkları, inşaat izinleri ve davalar hizmetlerimizin temelini oluşturmaktadır.

Bunlar yanında sunduğumuz diğer hizmetler:

  • Kira ve alt-kira işlemleri
  • İnşaat izinleri ve ruhsatları
  • Mülkiyet devri
  • Yap-işlet & Yap-işlet-devret sözleşmeleri
  • Devlet teşvikleri
  • Gayrimenkul alımları
  • Yabancılar için gayrimenkul işlemleri
  • Gayrimenkul yatırım şirkleri yapılandırmaları
  • Gayrimenkul ihaleleri
  • Çevre hukuku işlemleri

İletişim