life-sciences

Yaygın olarak kabul edildiği üzere, işveren – işçi ilişkisi ticari başarının temel etkenlerinden biridir. İşçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen İş Hukuku ticari şirketler için en önemli faaliyet alanlarından biridir. İşçinin zayıf taraf olduğu kabul edildiğinden, yürülükteki mevzuatta koruyucu kurallar ve ilkeler bulunmaktadır ve örnekleri mahkeme kararlarında görülebilir. İşçinin lehinde olan bu kanunlar ve kanunların yorumlanışı, bazı vakalarda işverenler, özellikle ticari şirketler için adil olmayan sonuçlar doğurabilmektedir. Fırat – İzgi İş Hukuku ekibi, başarılı bir insan kaynakları yönetiminin iyi tasarlanmış bir iş sözleşmesi, iyi bir yönetim sözleşmesi ve etkin ele alma sistemlerine dayandığının farkında olarak, müvekkillerinin başarısını artırarak stratejik iş hedeflerine ulaşmalarına destek olmaktadır.

İş ve istihdam alanında aşağıda belirtilen konularda kapsamlı bir yasal hizmet sunmaktayız:

  • İşe alım sözleşmeleri, rekabet etmeme, ticari sır ve gizlilik anlaşmaları
  • Göçmenlik ve çalışma izni
  • Uygunluk politikası oluşturulması
  • İşletme transferleri
  • Yeniden yapılandırma ve yeniden örgütlenme
  • Ayrımcılık ve diğer konulardaki ithamlar için iç soruşturma
  • İşyeri güvenliğine ilişkin hususlar
  • Kayıt tutma şartları ve gizlilik
  • İşçi tazminatı ve işsizlik tazminatına ilişkin hususlar
  • Haksız işten çıkarma, sözleşme ihlali de dahil olmak üzere tüm ilgili dav

İletişim