life-sciences

Ekibimiz, düzenlenen piyasalar alanında engin bir deneyime sahiptir ve fikri mülkiyet ve antitrust konularında da (patent/know-how/ lisans vs.), fiyat belirleme, boykot, piyasa paylaşımı, bayi ilişkileri, hileli işlemler ve anlaşmalar, hakim durumun kötüye kullanımı ve fiyat farklılaştırması konularında danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadır.

Düzenlenen piyalasar kapsamında hizmet verdiğimiz müvekkillerimizin faaliyetlerinin kanun ve yönetmeliklerine uygunluğu konusunda destek olmakta ve müvekkillerimizi adli ve idari mahkemeler önünde temsil etmekteyiz.

Bu alandaki hizmetlerimizden bazıları:

  • Enerji ve Yaşam Bilimleri başta olmak üzere düzenlenen piyasalar hakkında hukuki danışmanlık
  • Birleşme ve Devralma Davaları
  • Ticari İşlemler
  • Teknoloji Transferi Anlaşmaları
  • Eğitimler
  • İç Denetimler
  • Türk Rekabet Kurumu, EPDK ve diğer idari makam kararlarının iptali için Danıştay’daki idari davalar
  • Türk Rekabet Kanunu ihlallerinden doğan tazminat talepleri için adli hukuk

İletişim