life-sciences

Türkiye, şüphesiz, küresel ekonominin yükselen yıldızlarından biri konumundadır. Doğrudan yabancı yatırımlar, birleşme ve satın almalar, uluslararası sermaye ve ortaklı Türk şirketlerinin sayısındaki artış, uluslararası standartlarda rekabet imkanı sağlayan yeni bir Ticaret Kanunu’na zemin hazırlamıştır.

Fırat – İzgi ekibi piyasaya giriş değerlendirme, kuruluş, büyüme veya kapanma ve birleşme/devralma aşamasındaki şirketlere her türlü hukuki danışmanlık ve hizmet sunmaktadır.

Bu alandaki hizmetlerimizden bazıları:

  • Birleşme/devralma görüşmeleri, sözleşmeleri ve sonuçlandırılması
  • Şirketler de dahil her türlü tüzel kişilik için temsil hizmeti; sınırlı sorumlu şirketler ve ortak girişimler.
  • En uygun tüzel kişilik ve yapının yanı sıra diğer kurumsal yönetim konularında danışmanlığı da içeren kurumsal yapılanma
  • Kurumsal düzenlemeler ve yeniden yapılandırmalar
  • Ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması
  • Ortak girişimler, birleşmeler, devralmalar ve malvarlığı satışı konusunda danışmanlık ve planlama
  • Anlaşmaların yapılandırılması, vergi uygulamaları ve hazırlık planı konusunda danışmanlık
  • Şirket denetimleri
  • Kapsamlı iş anlaşmaları ve ticari sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması
  • Şirketlere genel hukuki danışmanlık: standart çalışma prosedürünün gözden geçirilmesi ve hazırlanması, yönetim kurulu kararlarının yazılması, mevzuata uygunluk, kurumsal yönetim ve yönetici sorumlulukları

İletişim