life-sciences

İş hayatının yoğun ortamı, hem şirketler hem de şirket temsilcilerinin maruz kaldığı yasal riskleri artırmaktadır. Uyum ve beyaz yaka suçlarına ilişkin konular şirket ve şirket temsilcilerinin ticari itibarını tehdit etmektedir. Bunun yanında artan uluslararası ticari işlem ve işbirliklerinde yolsuzlukla mücadele ve mevzuata uyum konuları yüksek derecede hassasiyet arz etmektedir.

Danışmanlık yaptığımız beyaz yaka suçları ve mevzuata uyum konularının öneminin bilincinde olarak, bu konuları gerektiğinde bireylerin menfaatleri ile uyum içerisinde çözüme ulaştıracak şekilde ele almaktayız. Aynı zamanda, düzenlenen piyasalardaki ceza davalarından edindiğimiz birikim ve tecrübeyi bu alana aktararak, gerektiğinde endüstriyel dinamikleri göz önüne alan bir strateji izlemekteyiz.

Her zaman önleyici hukuksal danışmanlık hizmetleri sunmayı tercih ederek, müvekkillerimizi ilgili cezai ve düzenleyici mevzuat hükümleri konusunda bilgilendirmeye çalışmaktayız.

Soruşturmalar ve uyum konusunda hizmet verdiğimiz alanlardan bazıları şöyledir:

  • Uyum danışmanlığı
  • Dava öncesi iç soruşturma hizmetleri
  • Risk değerlendirmesi
  • Uyum programı hazırlanması ve uygulanması
  • Müdür, yetkili, çalışan ve üçüncü şahıs temsilcilerin eğitimleri
  • Periyodik, proaktif denetim ve etkinlik değerlendirmesi
  • Yabancı kanun ve yönetmeliklerin etkisi konusunda danışmanlık
  • Devir ve ortak teşebbüs işlemlerinde durum tespiti
  • Çeşitli suçlamalar üzerine yapılacak iç soruşturmalar
  • Uyum / Yolsuzlukla Mücadele eğitimleri

İletişim