life-sciences

Fırat – İzgi Ticari Davalar ve Uyuşmazlık Çözümü ekibi, ticari şirketlerin günlük faaliyetleri esnasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklara pratik çözümler üretmek suretiyle kapsamlı bir hukuki hizmet sunmaktadır.

Fırat – İzgi olarak, temel ticari önceliklerinizin risk yönetimi ve maliyet etkinliği olduğunun ve büyük ve riskli dava süreçlerini takip eden karmaşık ticari zorlukların farkındayız. Ekibimiz, pragmatik bir yaklaşımla tüm seçenekleri göz önünde bulundurarak, öncelikle alternatif tedbirlerle dava sürecine gerek olmadan sorunları ticari yollarla çözmenin mümkün olup olmadığını değerlendirir. Dava süreci kaçınılmaz olduğunda, çözüme yönelik bir tutum içerisinde müvekkillerimizin menfaatlerini uyuşmazlığın her aşamasında güçlü ve yetkin bir şekilde korumaya odaklanır.

Ticari Dava Takibi ekibimiz, ticari dava takibi ve uyuşmazlık çözümünün her alanında hizmet sunmaktadır:

  • Ticari anlaşmalardan doğan her türlü uyuşmazlık
  • Haksız rekabet ve reklam davaları
  • Dağıtım sözleşmesi feshi ve portfolyo tazminat talepleri
  • Ticari sır davaları
  • Alacak tahsilatı ve iflas
  • Malvarlığının takibi ve geri döndürülmesi
  • Tahkikat, beyaz yaka suçları ve dolandırıcılık
  • Ürün sorumluluğu ve tüketici davaları
  • İdari ve Vergi davaları

İletişim