life-sciences

Birçok fırsat sağlamasının yanı sıra, Türkiye enerji ve altyapı sektörünün kendine özgü zorlukları vardır. Türkiye’nin önde gelen enerji firmalarında uzun süreli kurum içi deneyimin getirdiği farkındalıkla, hızlı ve bağımsız bir hukuki danışmanlık hizmeti sunarak müvekkillerimizin hızla değişen endüstri içerisinde başarılı stratejiler izlemesini sağlamaktayız.

Yakın zamana kadar Türkiye elektrik ve doğalgaz piyasaları, tüm faaliyetlerin (üretim, dağıtım ve satış) dikey olarak bütünleşmiş kamu kurumları tarafından yürütüldüğü tek bir piyasa olarak değerlendirilmekteydi. Ancak, artan elektrik ihtiyacının söz konusu yapı altında karşılanmasının mümkün olmadığının anlaşılmasıyla, Türkiye elektrik ve doğalgaz piyasaları, dünya çapındaki gelişmelere paralel olarak bir reform dönemine girdi. Bu pazarlara rekabetçi bir yapı kazandırabilmek adına yürürlüğe girdikleri tarihten itibaren Elektrik Piyasası Kanunu ve Doğalgaz Piyasası Kanunu’nda başta olmak üzere, mevzuatın genelinde birçok düzenleme yapılmıştır. Bu kanunlar ve takip eden ikincil mevzuat, Türkiye’de en çok değiştirilen mevzuatlar arasında yerini almıştır.

Fırat – İzgi, Enerji ve Altyapı alanında, hukuki rejim, düzenlemeler ve mevzuat, her türlü sözleşmeler ile davalar konusunda hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadır.